yemekleri gezilecek yerleri ve insanları ile kayseri modeli


Kayseri Kalesi

Şehir merkezinde, Kayseri surları ve kalesi geniş bir alana sahiptir. Roma İmporaloru III. Gordianus zamanına (M.S 238-244) ait sikkelerdeki bilgilere göre bu tarihte Kayseri’de surların inşa edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Bizanslılar döneminde Justinian şehri koruyabilmek için esas suru daraltmıştır.

Kayseri Kalesi iki bölümden ibarettir: Dış kale, iç kale.

Dış kalenin önemli bir bölümü yok olmuştur.

İç Kale, hiç bir yönden dış kale ile bağlı bulunmamaktadır. Müstakil bir yapı durumundadır. Doğu ve güney kısmında ayrı biçim ve kuruluşta iki kapısı vardır. Sonradan Cumhuriyet Meydanına bakan üçüncü bir kapı daha açılmıştır. Kale içi, kuyumcular tarafından çarşı olarak kullanılmakta olup; ayrıca Fatih dönemine ait Kale Camisi bulunmaktadır.

kayseride gezilecek yerler

 

Kayseri'de Müzeler

İlde beş önemli müze vardır. Bunlar Arkeoloji, Etnografya, Tıp Tarihi Müzesi, Kent Müzesi ve Atatürk Müzesidir.

Müzelerde 19.393 adet sikke, 117 adet tablet, 266 adet mühür ve mühür baskısı, 84 adet arşiv vesikası, 8840 adet arkeolojik, 2270 adet etnoğrafik olmak üzere toplam 30.970 adet eser mevcuttur. Arkeoloji Müzesi, 1929 yılında Hunat Medresesinde açılmış ve 1969 yılında Melikgazi İlçesinde Gültepe Mahallesinde bulunan bugünkü binasına taşınmıştır.

Etnografya müzesi, 1983 yılında Hunat Medresesinin içinde açılmıştır. Toplam 2270 adet eserin yer aldığı Müze, 1998 yılında Atatürkevi’nin karşısındaki Güpgüpoğlu Konağına taşınmıştır.

Tıp Tarihi müzesi, Selçuklu sultanı İkinci Kılıçaslan'ın kızı Gevher Nesibe Sultanın vasiyeti üzerine kardeşi Gıyaseddin Keyhusrev tarafından 1205 yılında Anadolu’nun ve Avrupa’nın ilk tıp okulu ve hastanesi olarak yaptırılmıştır. Bugün müze olarak kullanılmaktadır. Bu müzede ilaç yapımında kullanılan aletler, reçetelerden örnekler, tıbbi kitap ve dokümanlarla, çeşitli tıbbi araç-gereçler ve hasta ile akıl hastalarını iyileştirici çeşitli mekanları içeren odalar yer almaktadır.

Kent Müzesi, Kayseri Fuar alanı içerisinde bulunmaktadır. Hayırsever Kadir HAS’ın katkıları ile Büyükşehir belediyesi tarafından yaptırılmıştır. Bu müzede elektronik ortamda sunulan görsel ve işitsel görüntülere yer verilmektedir. Aynı müzede Mimarsinanın eserleri de elektronik ortamda izleyicilere sunulmaktadır.

Atatürk müzesi ise Atatürkevi’nde bulunmaktadır. Bu müzede mumdan yaptırılmış Atatürk heykeli ile Atatürk’ün milli mücadeledeki resimleri sergilenmektedir.
 


 

© 2008 All rights reserved.

Ücretsiz web sitesi oluşturun!Webnode